TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄRDE I FÖRÄNDRING

Affärsutveckling och Verksamhetsutveckling

Vi är inget traditionellt konsultföretag

Digitalisering – Digital mognad

Vi hjälper er ta tempen på Er Digitala mognad och komma igång med den Digitala Transformationen genom en arbetsmetodik för att hantera digitaliseringens problem och möjligheter. I en tid där vår bransch utsätts för stora förändringar och vi har en tuff global konkurrens är det viktigt att vi vågar ta vara på de möjligheter som tornar upp sig framför oss men också att vi hanterar dagens och morgondagens problem optimalt. Kontakta oss för mer information.

Värdebaserad Verksamhetsutveckling och Nyttorealisering

Vi hjälper er på ett strukturerat och effektivt sätt att komma igenom och få de planerade effekterna av era förändringar. Med fokus på nyttan och värdet av förändringen arbetar vi tillsammans mot målet. Tryck på bilden ovan för mer information eller kontakta oss så berättar vi mer.

Affärsmodell

Vi jobbar med innovativa affärsmodeller. Ni betalar inte för vår tid utan vi tar del av det värde som vi tillsamans skapar genom våra gemensamma projekt.

Bra Styrelsearbete

Behöver Ni öka tydligheten i era roller? Ägare! Har ni en tydlighet i vad ni vill med ert ägarskap i ert bolag? Styrelsen! Har ni en tydlig strategi för att uppnå ägarnas intentioner med deras bolag? VD /Organisation! Vet du som VD vad som förväntas av dig. Kontakta oss så kommer vi gärna och presenterar hur vi kan hjälpa även ditt företag till att stärka sin konkurrenskraft. Vi är Certifierade styrelseledamöter i StyrelseAkademin

Värderingar, Vision och Mission

Skapa en atmosfär där alla jobbar mot samma mål! Utan vision och mål blir vägvalen många och styrningen svår. Att ta fram en vision, mission, värdegrund och mål som engagerar hela verksamheten skapar gemenskap och får er att sträva i samma riktning. Det lägger grunden för både verksamheten och varumärket och anger även den riktning och ton marknadsföringen ska gå i. Läs mer genom att trycka på bilden ovan.

Nyttoanalyser

Har ni svårt att beräkna värdet av en förändring? Med hjälp av våra modeller och anpassade verktyg kan vi hjälpa er med detta. Kontakta oss så berättar vi mer.

Recent Posts

Varför skall ni arbeta med oss ?

Innovativa arbetsmodeller för maximalt resultat
Projekt med delad risk och gemensamt ansvar

Tillsammans realiserar vi er potential och stärker konkurrenskraften i ert företag

  • Värde
  • Verksamhets

    förståelse

  • Kalkylmodel
  • Workshop

VÅRT TEAM

MER ÄN 50 ÅRS GEMENSAM VERKSAMHETSERFARENHET OCH KUNNANDE
Uploaded image

Fredrik Thuresson

VD och Grundare av Allagi Partner
Processer och verksamhetskunnande, ERP/ Affärssystemskunnande, Projekt ledning, Affärsutveckling, Innovation, Digitala produkter, Certifierad Styrelseledamot, Service koncept/, Nyttoprojekt, Nyttovärdering.
Uploaded image

Anders Örnblom

CTO och Grundare av Allagi Partner
Expertområden: MSc Elektroteknik, Produktutveckling, Innovation, Projektledning, Affärsutveckling, Ekonomi, Förändringsledning, Utbildning, Inköp, Sourcing,

Kontakta oss